Ajankohtaista

NETTISIVUJEN MUUTOKSET
Rotujärjestön nettisivujen toiminnalliset asiat sekä ohjeistukset ovat siirtyneet 1.1.2019 käyttöön tulevan hallinnointijärjestelmän julkiselle sivustolle osoitteeseen www.ssky.yhdistysavain.fi. Sivu toimii lisäksi ajankohtaisten asioiden ja tapahtumien sivustona. Kaikki näiltä sivuilta poistunut on löydettävissä ko. sivuilta. Käyttöön tuleva jäsentietojärjestelmä ja erilliset jäsensivut avautuvat jäsenille syksyn 2018 aikana ja osa aineistosta on tämän jalkeen ainoastaan jäsenien nähtävillä.

www.ssky.yhdistysavain.fi

Jäsenhakemuksen täyttäminen

Tapahtumakalenteri
*hallituksen kokoukset
*jäsenkokoukset
*rotujärjestön järjestämät tapahtumat (luonnetestit, paimennuskokeet, yhdistyspäivät jne.) ja sinne siirretään myös ulkomuototuomarikoulutukset

Ajankohtaiset uutiset

Tiedotteet ja ohjeet
*poikkeuslupien anominen
*toimintaohjeet yhdistyksille
*kennelnimen puoltoanomukset
*verkkotiedotteet
*toimintamäärärahan anominen

JÄSENTIETOJÄRJESTELMÄ UUDISTUU - MITÄ TAPAHTUU?
Rotujärjestö siirtyy vuoden alussa uuteen jäsentietojen ylläpitojärjestelmään ja sen kautta myös sekä ainoastaan sähköiseen jäsenmaksujen laskutukseen.

Yhdistykset saavat syksyn aika sähköpostitse yhteydenottopyynnön omien jäsentietojensa tarkastamiseen ja samalla yhdistys määrittää itselleen salasana. Yhdistyksellä tulee olla toiminnassaan sovittuna, kuka toimii asiasta vastaavana sekä jatkossa henkilönä kenelle järjestelmän kautta menee rotujärjestön lähettämät jäsenmaksut ja muut tiedotteet. yhdistyksen valtuuttama henkilö pääsee myös avautuville jäsensivuille.

Varsinaiset jäsenet jotka ovat ilmoittaneet sähköpostinsa saavat niinikään järjestelmän kautta yhteydenottopyynnön jäsentietojensa päivittämiseksi ja salasanan luomiseksi. Vanhojen jäsenien jotka ovat tänä vuonna saaneet jäsenmaksun ns. paperilaskuna, heidän sähköpostiosoitteet eivät ole rotujärjestön tiedossa, eli heidän tulee ilmoittaa sähköpostiosoitteensa rotujärjestön sihteerille viimeistään 1.12 mennessä ja tästä asiasta lähetetään heille vielä tiedote syyskokouksen kokouskutsun yhteydessä.

Koska vanha järjestelmä lopettaa ja sen tiedot hävitetään, tämä uusi järjestelmä tulee toimimaan ainoana niin yhdistyksien kuin varsinaisten, suorien henkilöjäsenien ylläpitojärjestelmänä ja ainoana jäsenmaksujen laskutustapana 1.1.2019 alkaen. Jäsenmaksuja, eikä muutakaan mahdollista jäsenpostia ei enää ensivuonna toimiteta kirjepostina.

Jos varsinainen jäsen jättää sähköpostisoitteensa ilmoittamatta, hänelle ei pystytä toimittamaan vuoden 2019 jäsenmaksua ja  maksamattomuuden myötä hänet joudutaan katsomaan eronneeksi.

___________________________________________________________________________________________________________ 

Jäsenrekisteriseloste
Rotujärjestöllä ei ole muita rekistereitä kuin jäsenrekisteri.

___________________________________________________________________________________________________________