Kennelnimen puoltoanomus

 

Kennelnimen anominen muuttuu kokonaan sähköiseksi 1.6.2018 alkaen

 

Kennelnimianomuksen maksu peritään anomuksen yhteydessä verkkomaksuna Omakoira-palvelussa. Kennelliiton verkkosivulla olevasta tulostettavasta kennelnimen anomislomakkeesta luovutaan.

 

Anottaessa kennelnimeä sähköisesti sähköisessä lomakkeessa täytetään kohta, joka valtuuttaa Kennelliiton välittämään hakijan nimi- ja osoitetiedot kennelnimianomuksen yhteydessä kennelnimen myöntävälle kansainväliselle kennelunioni FCI:lle. Kennelnimen myöntäessään FCI muun muassa tarkistaa, ettei päällekkäisiä kennelnimiä ole.

 

Kennelnimen siirrot ja haltijan lisäykset tullaan edelleen anomaan kirjallisesti tulostettavalla lomakkeella.

 

Sähköinen lomake ja tarkemmat ohjeet löytyvät täältä.

 

Kennelnimeä anottaessa on tärkeää ottaa huomioon, että kasvattajanperuskurssin voimassaoloaika kennelnimeä anottaessa on viisi vuotta kurssin suorittamisesta.

 

OmassaKoirassa jätetty sähköinen kennelnimianomus

 

Rotujärjestölle tulee asiasta sähköpostilla viesti "kennelnimianomuksia odottaa puoltoja OmassaKoirassa" mutta valitettavasti tätä viestiä ei tule rodun yhdistykselle, vaan ainoastaan rotujärjestölle.

 

Jotta hakijoiden anomukset saataisiin rotujärjestö/alaisemme yhdistys organisaatiossa käsiteltyä mahdollisimman sujuvasti on rotujärjestö päättänyt toimintatavaksi seuraavaa:

- Kennelliiton viestin tultua, rotujärjestön sihteeri lähettää sähköpostilla hakijan rodun yhdistykselle, sen sihteerille - tiedon / pyynnön kannanotosta asiaan.

- Vastauksen saavuttua, ja sen ollessa hakemusta puoltava tai vahvistus siitä että hakija on ko. rodun yhdistyksen jäsen, on rotujärjestön sihteerille on annettu valtuudet vahvistaa anomus hyväksytyksi.

- jos yhdistys ei jostain syystä kuitenkaan puolla hakemusta, on syy siihen perusteltava ja tällaisessa tapauksessa hakemuksen käsittely on ennen rotujärjestön kannanottoa, sen hallituksen käsittelyssä.

 

Yhdistyksen tulisi siis viipymättä pitää asiasta esimerkiksi sähköpostikokous ja toimittaa asian päätöksestä pöytäkirjaote, jonka voi toimittaa myös skannattuna sähköpostin liitteenä (allekirjoitettuna) tai vaihtoehtoisesti paluuviestillä vahvistaa että hakija on ko. yhdistyksen jäsen. Kennelnimen saamiseksi on riittävää että hakija on kasvattamakseen hakevan rodun yhdistyksen jäsen, myös ilman erillistä hakemuksen puoltamista.

 

Rotujärjestön alaisten ns. yhdistyksettömien rotujen osalta sähköinen hakemus katsotaan hyväksytyksi kun hakija on rotujärjestön jäsen.