Syyskokouksessa 2018

27.11.2018

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 26.11.2018 ja paikalla oli edustajat 16 jäsenyhdistyksestä sekä 13 varsinaista jäsentä.

Kokouksessa....

- valittiin Tarja Koski jatkamaan rotujärjestön puheenjohtajana seuraavat kaksi vuotta (2019-2020)

- hallitukseen, erovuoroisten tilalle äänetyksellä valittiin kolmivuotiskaudeksi (2019-2021) jatkamaan Marjo Haaka sekä uusina Minna Lavikainen-Salo ja Leena Saarela. Ehdokkaina olivat lisäksi Mia Satamo ja Kai Kaarlampi.

- valittiin toiminnantarkastajat ja tehtävässä jattkavat Tiina Ruokola ja Matti Mäkinen ja heidän varalleen valittiin Mia Satamo ja Jaana Vesamäki.

- hyväksyttiin jäsenmaksuiksi 2019; varsinainen jäsen 20 euroa ja yhdistyksen jäsenmaksuksi 2 euroa per yhdistyksen jäsen.

- hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio

- palveluskoiraliiton kokousedustajiksi valittiin Satu Hattunen, Veijo Ahonen ja Anette Aunola. Helle varallevalittiin Tarja Koski, Mia Satamo ja Reetta Orava.

- hyväksyttiin kromfohrländereiden jalostuksentavoiteohjelma

- hyväksyttiin pieni amerikanpaimenkoiran PEVISA-ohjelman jatkuminen 2019-2023:

”Lonkkakuvaus ilman raja-arvoja, silmätarkastus, jonka voimassaoloaika on 12 kuukautta sekä rekisteröinnin lisäehtoina: koiran väri ilmoitetaan rekisteröinnin yhteydessä ja pentueen molempien vanhempien värin on oltava merkittynä koirarekisteriin rekisteröintihetkellä. ”

Lisäksi: Merle-merle- ja töpö-töpö-yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden DNA-testi.