Jäsenmaksu erääntyy 31.3.2019

24.3.2019

Niin yhdistysjäsenien kun suorien henkilöjäsenten jäsenmaksu erääntyy 31.3.2019

Henkilöjäsenille ei lähetetä maksumuistutusta!

Rotujärjestön säännöt: 4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
"Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta."