Jäsenmaksu vuodelle 2020

8.1.2020

Ovat lähteneet yhdistys- ja henkilöjäsenille jäsenrekisterijärjestelmästä sähköpostilla.

SÄÄNNÖT / Rotujärjestön jäsenmaksu.
" 5. Jäsenmaksu: ... jäsenyhdistyksiltä ja varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta ... päättää syyskokous. Jäsenyhdistykset suorittavat jäsenmaksun edellisen vuoden viimeisen päivän mukaisen jäsenmääränsä perusteella. ..... Jäsenmaksu maksetaan maaliskuun loppuun mennessä."

Rotujärjestön syyskokous on päättänyt yhdistyksen jäsenmaksuksi 2 euroa per yhdistyksen jäsen ja varsinaisenjäsenen jäsenmaksuksi 20 euroa.

Muistakaa maksaessanne käyttää viitenumeroanne, kiitos