Kennelliitto on korjannut uutista järjestöjen nimikkeistä

11.1.2020

1.1.2020 alkaen: rotua harrastava yhdistyksen status on rotuyhdistys rotuyhdistyksen status on rotukerho

Kennelliiton uudet säännöt käyttöön vuoden alusta

Säännöissä on uudistettu nykyistä kolmijakoa rotujärjestö, rotua harrastava yhdistys ja rotuyhdistys. Termejä on selkiytetty niin, että nyt puhutaan rotujärjestöstä, rotuyhdistyksestä ja rotukerhosta. Näiden lisäksi Kennelliiton jäsenyhdistyksinä voi olla lajiliittoja ja koiratoimintaa harjoittavia harrastusyhdistyksiä. Kurinpitolautakunnan nimi muuttuu Eettiseksi lautakunnaksi. Aiemmasta informaatiosta puuttui kokonaan rotukerho ja se oli mainittuna harrastusyhdistyksenä.