Luonnetesti 4.7.20 (ensisijainen osallistuminen: SSKY:n rodut)

28.2.2020