Kutsu: Sääntömääräinen kevätkokous 2024

21.3.2024

Paikka: Eteläisten Työväentalo, Hauhontie 1601, 14770 Eteläinen (Hauho) Aika: 7.4.2024 klo 12.00 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11§ määräämät ja muut asialistan mukaiset asiat. Muista esille tulevista asioista voidaan keskustella mutta ei päättää. Valtakirjojen tarkastus klo 11.30: Kokoukseen yhdistyksen edustajana saapuvalla tulee olla mukanaan, kokouksen asiapapereihin liitettäväksi, paperillinen valtakirja ja niiden tarkastaminen tapahtuu ennen kokousta, klo 11.30. Yhdistyksen edustajan tarvitseman valtakirjan mallipohja on tulostettavissa rotujärjestön nettisivuilta.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2024, ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille
7. Muut asiat
8. Kokouksen päättäminen

Liitteet