Halllituksen kokous

Aika: 17.6.2019
Paikka: Salpausselän kennelpiirin halli, Lahti