SIIRRETÄÄN !!! Sääntömääräinen kevätkokous

Aika: 20.4.2020 klo 19:00
Paikka: Lahti

Kokous siiretään myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan