Kevätkokous 2021 - Esityslista ja JTO-liitteet

Suomen Seurakoirayhdistyksen kevätkokous 30.5.2021

 

Ladattavina tiedostoina: JTO-liitteet

 

Kevätkokouksen asialista:

 Suomen Seurakoirayhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 30.5.2021 klo 14, Hotelli Scandic Rosendahl, Tampere.

Osoite: Pyynikintie 13, 33230 Tampere

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11§ määräämät ja muut asialistan mukaiset asiat.
Muista esille tulevista asioista voidaan keskustella mutta ei päättää.

Yhdistyksen valtuuttamien edustajien valtakirjojen tarkastaminen klo 13.30–13:50
Valtakirjapohja löytyy rotujärjestön nettisivuilta: www.suomenseurakoirayhdistys.fi

Hallitus

-

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2021

Paikka: Tampere, Scandic Rosendahl, Pyynikintie 13, 33230 Tampere

Aika: 30.5.2021 klo 14.00 Valtakirjojen tarkastus klo 13.30 alkaen.

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Käsitellään eroanomukset hallituksen jäseniltä Leena Saarela, Minna Lavikainen-Salo ja Kirsi Malmi.
Valitaan uudet hallituksen jäsenet eronneiden Leena Saarelan ja Minna Lavikainen-Salon tilalle vuoden
2021 loppuun asti sekä Kirsi Malmin tilalle vuoden 2022 loppuun asti

8. Hyväksytään kevätkokouksen 2020 sekä syyskokouksen 2020 pöytäkirjat

9. Käsitellään syyskokouksessa 2020 esitetty epäluottamuslause hallituksen jäsenelle, josta piti loppu vuonna olla edellisen hallituksen järjestämä ylimääräinen yleiskokous mutta joka Covid-19 takia on
siirtynyt

10. Mittelspitzien jalostuksentavoiteohjelman hyväksyminen.
Hyväksytty Suomen Mittelspitz Ry vuosikokouksessa 5.5.2019.
Esitetään rodun yhdistyksen Suomen Mittelspitz ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti hyväksyttäväksi mittelspitzien jalostuksentavoiteohjelma vuosille 2018-2022.
Tavoiteohjelma on luettavissa rotujärjestön nettisivuilta www.suomenseurakoirayhdistys.fi

11. Lancashire-heelerinkoirien PEVISA ohjelman jatkumisen hyväksyminen
Esitetään rodun yhdistyksen Suomen Lancashire Heeler yhdistys ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti
hyväksyttäväksi lancashiren karjakoiran PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2022–2026.
”Virallinen polvitutkimuslausunto; koiran oltava tutkimushetkellä täyttänyt 12 kk. Alle 3-vuotiaana tehty polvitutkimustulos on voimassa 2 vuotta ja yli 3-vuotiaana tehty tutkimus koko koiran eliniän. Polvitutkimuksessa tuloksen 1 saaneelle koiralle käytetään vain tuloksen 0 saanutta koiraa. Tuloksen 2-4 saaneita koiria ei käytetä jalostukseen. Virallinen silmätutkimuslausunto; lausunto on voimassa 12 kk, ja sen pitää olla voimassa astutushetkellä. Jalostuksesta poissulkevat silmäsairaudet ovat:
linssiluksaatio (PLL) linssiluksaatio epäilyttävä PRA
PHTVL/ PHPV asteet 2-6 perinnöllinen katarakta

CEA coloboma ja ablaatio
GRD ja TRD
Iris Hypoplasia
M + MOA (mikro-ophtalmia + multiple ocular anomalies) eli pienisilmäisyys
Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 20 pentua. Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan. ER-rekisteriin voidaan ottaa koira koirarekisteriohjeen kohdan 11.1.2. mukaisen rotuunottomenettelyn kautta.”

12. Lancashire-heelerinkoirien jalostuksentavoiteohjelman hyväksyminen
Esitetään rodun yhdistyksen Suomen Lancashire heeler yhdistys ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti hyväksyttäväksi lancashiren karjakoiran jalostuksentavoiteohjelma vuosille 2022-2026
Tavoiteohjelma on luettavissa rotujärjestön nettisivuilta www.suomenseurakoirayhdistys.fi

13. Perunkarvatonkoirat- rodun PEVISA ohjelman hyväksyminen Yhdistyksen esitys:
Voimassa 01.01.2022 – 31.12.2026
Terveystarkastukset astutushetkellä, kaikki kokomuunnokset POLVITARKASTUSLAUSUNTO
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu polvitarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja- arvona yhdistelmän koirien polvilumpioluksaatiotuloksen yhteenlaskettu polvitulos saa olla korkeintaan kaksi (2). Polvituloksen 2 saaneen koira voidaan yhdistää vain 0-tuloksen saaneen kanssa.
Yhdistyksen suositukset: Polvitarkastuslausunto ei saisi olla 2 vuotta vanhempi. Tutkimushetkellä koiran tulee olla vähintään 12 kk vanha.
SILMÄTARKASTUSLAUSUNTO:
Silmätarkastuslausunto: astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto on voimassa 24 kk. Tarkastushetkellä koiran tulee olla vähintään 12 kk vanha. LONKKAKUVAUSLAUSUNTO:
Lonkkakuvaus: Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto, D- lonkat tai sitä huonommat rajataan pois jalostuskäytöstä. Tutkittavan koiran ikä: pienet ja keskikokoiset vähintään 12 kk. Isot vähintään 18 kk.
ULKOMAALAISET UROKSET
Lisäksi ehdotetaan seuraavaan PEVISA-kauteen helpotus ulkomaisten urosten jalostuskäyttöä varten seuraavasti: Ulkomaalaiselta urokselta ei vaadita PEVISA-tutkimustuloksia, koska niiden saaminen muissa maissa voi olla vaikeaa ja tulosten yhteensopivuus suomalaisen lausuntokäytännön kanssa ei ole niin yhtenevä, että tutkiminen antaisi samanlaista tietoa kuin täällä. Helpotuksen tavoite on laajentaa käytettävissä olevien urosten tarjontaa monipuolisemmaksi.
Tästä syystä helpotus on myös käytettävissä kunkin uroksen kohdalla vain kerran, jotta helpotusta käytettäisiin nimenomaan laajemman jalostuspopulaation etsimiseen. Näin ollen ulkomaalainen uros, jolla on jo Suomessa rekisteröityjä pentuja, on normaalin PEVISA-ohjelman piirissä ja seuraavia pentueita varten edellytetään voimassa olevat terveystutkimustulokset.
Suositellaan, että tutkimattomaan urokseen yhdistettävällä nartulla on lonkkakuvauslausunto A tai B ja polvitarkastuslausunto 0 tai 1.

YHDISTYS SUOSITTELEE

Myös kyynärnivelien ja selän kuvaamista sekä sydämen kuuntelua suositellaan.
SYDÄNKUUNTELU: Ei saa olla 2 vuotta vanhempi. Tutkimushetkellä koiran tulee olla vähintään 12 kk vanha. Sairaaksi todettua ei saa käyttää jalostukseen.
JALOSTUSKOIRIEN SUOSITELLUT PENTU- / PENTUEMÄÄRÄT
Uroksella saa olla korkeintaan yhteensä 25 jälkeläistä. Kuitenkin viimeinen pentue voi ylittää tämän määrän, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan. Nartulla korkeintaan 2 pentuetta. JALOSTUSYHDISTELMIEN SUKUSIITOS
Sukusiitosprosentti ei saisi:
5 sukupolvessa ylittää 3,125 %.
3 polven sukusiitosprosentin tulisi olla 0,0 %.

Rotujärjestön esitys:

Rotujärjestön ehdotus perunkarvattomienkoirien PEVISA ohjelmaksi ajalle 1.1.2022-31.12.2026
Perunkarvattomienkoirien PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2022-2026
PEVISA-säännöt tulee täyttyä astutushetkellä. Sääntö koskee kaikkia kokomuunnoksia
Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla virallinen polvitarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja- arvona yhdistelmän polvilumpioluksaatiotuloksen yhteenlaskettu polvitulos saa olla korkeintaan kaksi (2). Polvituloksen raja-arvo on kaksi (2). Polvituloksen kaksi (2) saaneen koira voidaan yhdistää vain 0- tuloksen saaneen kanssa. Molemmilla vanhemmilla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto on voimassa 24 kk. Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto. Jalostukseen käytettävien koirien lonkkakuvauslausunnon raja-arvo on C. Lonkkakuvauksen ikäraja; pienet ja keskikokoiset vähintään 12 kk ja Isot vähintään 18 kk.
Ulkomaisen uroksen käyttäminen
Ulkomaisia uroksia koskeva pysyvä poikkeuslupa: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia. Tämä poikkeuslupa koskee korkeintaan yhtä (1) pentuetta/uros.

14. Perunkarvatonkoirat jalostuksentavoiteohjelman hyväkyminen
Esitetään rodun yhdistyksen Suomen Karvattomat rodut ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti hyväksyttäväksi perunkarvatonkoirat jalostuksentavoiteohjelma vuosille 2022-2026. Tavoiteohjelma on luettavissa rotujärjestön nettisivuilta: www.suomenseurakoirayhdistys.fi

15. Lunnikoirien jalostuksentavoiteohjelman hyväksyminen
Esitetään rodun yhdistyksen Suomen Lunnikoira ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti hyväksyttäväksi lunnikoirien jalostuksentavoiteohjelma vuosille 2022-2026.
Tavoiteohjelma on luettavissa rotujärjestön nettisivuilta www.suomenseurakoirayhdistys.fi

16. Owczarek Podhalanskin PEVISA ohjelman jatkumisen hyväksyminen
Esitetään rodun yhdistyksen Suomen Owzarek Podhalanskit ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti
hyväksyttäväksi Owczarek Podhalanski PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2022–2025.
Pentujen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla lonkka- ja kyynärkuvaus -lausunto.
Koiran pitää kuvaushetkellä olla vähintään 18 kk:n ikäinen.
Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste D ja kyynärniveldysplasian
aste 1.
Lonkkaniveldysplasiatuloksen D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A
saaneen koiran kanssa

Rotujärjestö esittää PEVISA ohjelmaa vuosille 2022-2026

17. Owczarek Podhalanski jalostuksentavoiteohjelman hyväksyminen
Esitetään rodun yhdistyksen Suomen Owczarek Podhalanskit ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti hyväksyttäväksi Owczarek Podhalanskit jalostuksentavoiteohjelma vuosille 2022-2025.

Rotujärjestö ehdottaa jalostuksentavoiteohjelmaa vuosille 2022-2026

Tavoiteohjelma on luettavissa rotujärjestön nettisivuilta www.suomenseurakoirayhdistys.fi


18. Muut asiat

18.1 Jäseniltä tullut esitys kevätkokoukseen koskien medimurjenkoira rotua
” Esitys Suomen Seurakoirayhdistys ry:n vuosikokoukselle velvoittaa yhdistyksen hallitus mitätöimään 31.8.2020 tekemänsä päätös ja käsittelemään asia uudelleen. Me allekirjoittaneet Suomen Seurakoirayhdistys ry:n (myöh. SSKY) jäsenet, jotka olemme myös Suomen Medimurjenkoirat ry:n jäseniä esitämme, että SSKY:n vuosikokous velvoittaa yhdistyksen hallituksen mitätöimään 31.8.2020 tekemänsä päätöksen ottaa Suomen Tornjakit ja Medimurjenkoirat ry:n jäseneksi, ja päätöksellään myötävaikuttaa siihen, että jäseneksi otettu yhdistys voi tulevaisuudessa hakea rotujärjestön ja kennelpiirin puoltolausetta Suomen Kennelliiton jäsenhakemukseen, ja näin toimia medimurjenkoiran rotukerhona. SSKY:nhallitustekipäätöksenottaa20.4.2020perustetunSuomenTornjakitja Medimurjenkoirat ry:n jäsenekseen, ja jättivät huomiotta rodun parissa todistettavasti ja pidempään toimineen yhdistyksen Suomen Medimurjenkoirat ry:n, joka on perustettu jo 22.3.2019. Suomen Medimurjenkoira ry toimi perustamisesta lähtien tiiviisti rodun kotimaan Kroatian medimurjenkoirat ry:n kanssa ja laati kattavan selvityksen rodusta, rodun hyväksymishakemusta varten Suomen Kennelliitolle ja Pohjoismaiselle Kennelunionille. Yhdistyksen toiminta tuotti tulosta ja 2.4.2020 Suomen Kennelliitton hallitus hyväksyi Suomen Medimurjenkoirat ry:n laatiman hyväksymishakemuksen medimurjenkoirasta.”

18.2 Jäseniltä tullut esitys kevätkokoukseen koskien broholmerinkoira rotua
Valitus koskien Suomen Broholmeryhdistys ry:n toimintaa ja toive, että rotujärjestö ja kennelliitto puuttuisivat tähän.
Yleisen toimintatavan mukaan rotujärjestön hallitus toteaa ettei sillä eikä kennelliitolla ole valtuuksia puuttua yhdistyksen sisäisiin riitoihin jos rotukerho/yhdistys hoitaa jalostukseen liittyvät asiat yhteistyössä rotujärjestön ja kennelliiton kanssa.

19. Kokouksen päättäminen

 

JTO-liitteet