Kevätkokous 2022 - asialista ja liitteet

 

SUOMEN SEURAKOIRAYHDISTYS RY ASIALISTA


 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2022

 

Paikka: Kokoustila Conference 2, Scandic Hyvinkää, Hämeenkatu 2-4, 05800 Hyvinkää. 

Aika: 24.4.2022 klo 14.00

 

Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 13.30

 

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 

3. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Valitaan valtuustoedustaja ja varaedustaja Kennelliiton valtuuston kaudelle 2023-2025. 

8. Lyhytkarvaisten Pyreneittenpaimenkoirien JTO:n hyväksyminen vuosille 2022-2026. Tavoiteohjelma on ollut luettavissa rotujärjestön nettisivuilta www.suomenseurakoirayhdistys.fi   

 

9. Pitkäkarvaisten Pyreneittenpaimenkoirien JTO:n hyväksyminen vuosille 2022-2026. Tavoiteohjelma on ollut luettavissa rotujärjestön nettisivuilta www.suomenseurakoirayhdistys.fi    

 

10. Lancashirenkarjakoiran päivitetty PEVISA-esitys kaudelle 2022-2026:
Hyväksytty Suomen Lancashire heeler-yhdistys ry:n vuosikokouksessa 13.2.2022

”Virallinen polvitutkimuslausunto; koiran oltava tutkimushetkellä täyttänyt 12kk. Alle 3-vuotiaana tehty polvitutkimustulos on voimassa 2 vuotta ja yli 3-vuotiaana tehty tutkimus koko koiran eliniän. Polvitutkimuksessa tuloksen 1 saaneelle koiralle käytetään vain tuloksen 0 saanutta koiraa. Tuloksen 2-4 saaneita koiria ei käytetä jalostukseen.

Virallinen Silmätarkastuslausunto; lausunto on voimassa 12kk, ja sen pitää olla voimassa astutushetkellä. Jalostuksesta poissulkevat silmäsairaudet ovat:
linssiluksaatio (PLL)
linssiluksaatio epäilyttävä
PRA
PHTVL / PHPV asteet 2-6
perinnöllinen katarakta
CEA coloboma ja ablaatio
TRD
Iris Hypoplasia
M + MOA (mikro-ophtalmia + multiple ocular anomalies) eli pienisilmäisyys


Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 20 pentua. Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.
ER-rekisteriin voidaan ottaa koira koirarekisteriohjeen kohdan 11.1.2. mukaisen rotuunottomenettelyn kautta. ”

 

Hallitus esittää lancashiren karjakoiran PEVISA-ohjelman hyväksymistä kaudelle 2022-2026. 

 

11. Alaskanmalamuuttien PEVISA-ehdotus vuosille 2023-2027. Pevisan on ehdotettu pysyvän ennallaan.
PEVISA-ehdotus vuosille 2023-2027: 

Pentueen rekisteröinnin ehtona on:

  • pentueen molemmat vanhemmat tulee olla lonkkakuvattuja, minimikuvausikä on 18kk. Raja-arvo B.

  • pentueen molempien vanhemmat tulee olla kyynärpääkuvattuja, minimikuvausikä on 18kk.

  • pentueen molempien vanhempien tulee olla virallisesti silmätarkastettuja. Kaikki perinnölliset kaihimuodot (KAT) sulkevat koiran pois jalostuksesta. Pentueen vanhempien silmätarkastuslausunnot tulee olla voimassa astutushetkellä; lausunto on voimassa tarkastuspäivästä alkaen 24kk.

Viralliset lonkka-, kyynärpää- ja silmälausunnot voi saada vain tunnistusmerkitty (tatuointi tai mikrosiru) koira.

Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: ei vaadita kyynärkuvaustulosta (2 pentuetta).

Hallitus esittää PEVISA-ohjelman hyväksymistä vuosille 2023-2027.

 

12. Alaskanmalamuuttien JTO:n hyväksyminen vuosille 2023-2027. Tavoiteohjelma on ollut luettavissa rotujärjestön nettisivuilta www.suomenseurakoirayhditys.fi 

 

13. Jakutianlaikojen PEVISA-päivitys vuodelle 2023. 

Yhdistyksen esitys:

”Lonkat: Jalostukseen saa käyttää vain A-, B- tai C- lonkkaisia koiria, mutta kuitenkin siten, että Clonkkaisen parina on joko A tai B. Vaatimus koskee myös ulkomaisia uroksia.
Silmät: Silmätarkastus pakollinen ja tutkimus on oltava gonioskopia, mutta jalostukselle ei aseteta rajaarvoja, vaan kasvattaja itse tekee päätöksen kunkin koiran jalostuskäytöstä. Ei koske ulkomaisia
uroksia.”

SSKY Hallituksen esitys Jakutianlaikan PEVISA-ohjelmaksi vuodelle 2023:

”Lonkat: koiralla tulee olla astutushetkellä virallinen lonkkakuvaustulos. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C, C-lonkkaisen saa parittaa vain A- tai B-lonkkaisen kanssa.
Silmät: koiralla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva gonioskopia silmätarkastustulos. Silmätarkastus on voimassa 24 kuukautta.
Poikkeuslupa: ulkomaiselta urokselta ei vaadita silmätutkimusta”

 

14. Muut asiat
 

15. Kokouksen päättäminen