Kevätkokous 2023 - asialista ja liitteet

Suomen Seurakoirayhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous 2023

 

Julkaistu 19.4.2023 klo 20:00

 

Paikka: Kulttuurikeskus Hyyppärän Edvard-Sali, Kalevankatu 1, 04230 Kerava

(Vastapäätä on Nikkarin parkkitalo, jossa ilmaista pysäköintitilaa.)

Aika: 6.5.2023 klo 17:00

Asialistan jalostuksen tavoiteohjelmat on luettavissa sivun lopussa liitteistä. Valtakirjaliite löytyy sivun lopusta

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11§ määräämät ja muut asialistan mukaiset asiat. Muista esille tulevista
asioista voidaan keskustella mutta ei päättää.

Valtakirjojen tarkastus klo 16.30

Kokoukseen yhdistyksen edustajana saapuvalla tulee olla mukanaan kokouksen asiapapereihin liitettäväksi rotujärjestön paperillinen valtakirja ja niiden tarkastaminen tapahtuu ennen kokousta alkaen klo 16.30.

 

1. Kokouksen avaus

 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 

3. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 

7. Pieniamerikanpaimenkoirien PEVISA

Esitetään rodun yhdistyksen Pienimerikanpaimenkoirat ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti hyväksyttäväksi pieniamerikanpaimenkoirien PEVISA-ohjelma vuosille 2024-2028.

Jalostuskoirilla tulee olla virallinen lonkkakuvauslausunto, jonka raja-arvo on C, sekä virallinen kyynärniveldysplasialausunto, jonka raja-arvo 1. Jalostuskoirilla tulee myös olla voimassa oleva silmätarkastus (alle 12 kk vanha). Jalostuskäytön alaikäraja nartuille on 22 kk ja uroksille 18 kk. Uroksella saa olla alle viisivuotiaana korkeintaan 20 jälkeläistä ja elinaikanaan korkeintaan 60 jälkeläistä. Viimeinen pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan, vaikka osa pennuista ylittäisi rajan.

Rekisteröinnin erityisehdot: MASCA- ja ASDR-rekisterissä oleva koira voidaan omistajan anomuksesta merkitä suoraan Suomen Kennelliiton ER-rekisteriin. Erityisehto on voimassa 31.12.2025 saakka.

Muita rekisteröinnin erityisehtoja: koiran väri ilmoitetaan rekisteröinnin yhteydessä. Pentueen molempien vanhempien värin on oltava merkittynä koirarekisteriin rekisteröintihetkellä. Merle-merle tai töpö töpö -yhdistelmiä ei rekisteröidä. (Suomen Kennelliiton hallituksen päätös 7/08). Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti. Ulkomaisia uroksia koskeva toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa: ei vaadita kyynärkuvaustulosta, jälkeläismäärärajoitusta eikä silmätarkastukselle aseteta aikarajoitusta.

 

8. Jakutianlaikan JTO 1.1.2024-31.12.2028 JTO on esitarkastettu JTT:ssä.

Esitetään rodun yhdistyksenSuomen Jakutianlaika ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti hyväksyttäväksi jakutianlaikan jalostuksen tavoitehjelma vuosille 2024-2028. JTO on luettavissa sivun alareunassa liitteenä.

 

9. Jakutianlaikan PEVISA-esitys 1.1.2024-31.12.2028

Esitys 1

Hyväksytty Jakutianlaika-yhdistyksen vuosikokouksessa. Esitetään rodun yhdistyksen Suomen Jakutianlaika ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti hyväksyttäväksi jakutianlaikan PEVISA-ohjelma vuosille 2024-2028: Lonkat: koiralla tulee olla astutushetkellä virallinen lonkkakuvaustulos. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C, C-lonkkaisen saa parittaa vain A- tai Blonkkaisen kanssa. Silmät: koiralla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva gonioskopia silmätarkastustulos. Silmätarkastus on voimassa 24 kuukautta. Poikkeuslupa: ulkomaiselta urokselta ei vaadita silmätutkimusta Jälkeläisrajoitus: Koiralle rekisteröidään kokonaisuudessaan korkeintaan 30 jälkeläistä. Alle 5-vuotiaana tapahtuneista astutuksista rekisteröidään kuitenkin korkeintaan 20 jälkeläistä.

Esitys2

Esitetään Suomen Seurakoirayhdistyksen hallituksen esityksen mukaisesti hyväksyttäväksi jakutianlaikan PEVISA-ohjelma vuosille 2024-2028:

Lonkat: koiralla tulee olla astutushetkellä virallinen lonkkakuvaustulos. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C, C-lonkkaisen saa parittaa vain A- tai Blonkkaisen kanssa. Silmät: koiralla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva gonioskopia silmätarkastustulos. Silmätarkastus on voimassa 24 kuukautta. Poikkeuslupa: ulkomaiselta urokselta ei vaadita silmätutkimusta Jälkeläisrajoitus: Koiralle rekisteröidään kokonaisuudessaan korkeintaan 50 jälkeläistä. Alle 5- vuotiaana tapahtuneista astutuksista rekisteröidään kuitenkin korkeintaan 20 jälkeläistä.

 

10. Broholminkoiran PEVISA-ohjelma 1.1.2024-31.12.2028.

Esitetään rodun yhdistyksen Suomen Broholmeryhdistys ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti hyväksyttäväksi broholminkoiran PEVISA-ohjelma vuosille 2024-2028.

Lonkka- ja kyynärkuvaus, tutkimusalaikäraja18kk. Selän spondyylosi (SP), tutkimusalaikäraja 2 vuotta. Sydämen auskultaatiotutkimus aikaisintaan 12kk iässä. Mikäli auskultaatiossa todetaan sivuääni, koiralle tulee tehdä laaja sydämen ultraäänitutkimus ennen jalostuskäyttöä. Suoritettu luonnetesti, MH-luonnekuvaus tai käyttäytymisen jalostustarkastus tai virkakoira-status. Keskeytettyä testiä tai tarkastusta ei hyväksytä. Maksimi jälkeläismäärä on uroksilla ja nartuilla 25 jälkeläistä. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. Ulkomaisilta koirilta ei vaadita PEVISA:n edellyttämiä tutkimuksia (uros 2 pentuetta, narttu 1 pentue).

 

11. Buhundin JTO 1.1.2024-31.12.2028

Esitetään rodun yhdistyksen Suomen Buhundyhdistys ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti hyväksyttäväksi buhundin jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2024-2028. JTO on luettavissa sivun alareunassa liitteenä.

 

12. Schapendoesien palveluskoiraoikeudet. Suomen Schapendoes ry esittää SSKY:n kevätkokoukselle yhdistyksen kevätkokouksessa päätetyn asian hakea schapendoeseille palveluskoiraoikeuksia.

 

13. Suomen Seurakoirayhdistyksen kunniajäsenyys SSKY:n hallitus esittää rotujärjestön kunniajäseniksi:

Mari Jänisniemi-Honkala ja Marjo Haaka.

 

14. Muut asiat

 

15. Kokouksen päättäminen