Syyskokous 19.11.2023 - asialista ja liitteet

 

SUOMEN SEURAKOIRAYHDISTYS RY                                                          ASIALISTA

 

 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2023

 

Paikka:    Eteläisten työväentalo, Hauhontie 1601, 14770 Eteläinen

Aika:       19.11.2022 klo 12.00

 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11§ määräämät ja muut asialistan mukaiset asiat. Muista esille tulevista asioista voidaan keskustella mutta ei päättää.

 

Valtakirjojen tarkastus klo 11.30

Kokoukseen yhdistyksen edustajana saapuvalla tulee olla mukanaan, kokouksen asiapapereihin liitettäväksi, paperillinen valtakirja ja niiden tarkastaminen tapahtuu ennen kokousta, klo 11.30. Yhdistyksen edustajan tarvitseman valtakirjan mallipohja on tulostettavissa rotujärjestön nettisivujen jäsensivulta.

 

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään vuoden 2022 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto. Tämä siirretty käsiteltäväksi syyskokoukseen, lisäselvitykset esitetään kokouksessa.
 6. Päätetään vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Tämä siirretty käsiteltäväksi syyskokoukseen.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle seuraavalle kaudelle 2024-2026
  (Erovuorossa ovat: Maarit Haavisto, Tino Jalonen ja Riika Kivirinta)
 9. Valitaan vuodelle 2024 kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
  (Vuonna 2023 ovat olleet: Katri Marttila ja Mia Satamo ja varalla Juho Haapakallio ja Mari Jänisniemi-Honkala.)
 10. Valitaan kokousedustajat Suomen Palveluskoiraliitto ry:n kokouksiin.
  (Vuonna 2023 olleet: Tino Jalonen, Ida-Lotta Jakonen ja Satu Hattunen, varalle: Titta Luoto, Riika Kivirinta ja Merja Takala. Valittavien kokousedustajien määrä on 1 edustaja jokaista alkavaa 50 jäsentä kohti, kuitenkin enintään 5 edustajaa. Rotujärjestön jäsenmäärän perusteella valitaan kolme edustajaa ja heille varahenkilöt.
 11. Esitetään rodun yhdistyksen Suomen PON-kerhon esityksen ja päätöksen mukaisesti hyväksyttäväksi Polski Owczarek Nizinny rodun Jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2024-2028.
  1. JTO on luettavissa rotujärjestön internetsivuilta.
 12. Esitetään rodun yhdistyksen Suomen PON-kerhon esityksen ja päätöksen mukaisesti hyväksyttäväksi Polski Owczarek Nizinny rodun PEVISA-ohjelma vuosille 2024-2028
  Siitokseen käytettävien koirien tulee olla lonkkakuvattuja.
  Siitokseen hyväksytään koira, jonka lonkkien tutkimustulos on A-C.
 13. Muut asiat
 14. Kokouksen päättäminen              
PDF-tiedostoPON JTO 1.1.2024_2028.pdf (2.1 MB)
Polski Owczarek Nizinny JTO
PDF-tiedostoSSKYtoimintasuunnitelma2024.pdf (77 kB)
Toimintasuunnitelma vuodelle 2024
PDF-tiedostossky_Talousarvio 2024.pdf (16 kB)
Tulo- ja menoarvio vuodelle 2024
PDF-tiedostoSSKY Valtakirja 2023.pdf (93 kB)
Valtakirja syyskokoukseen yhdistyksen edustajille