Syyskokous 2021 - Esityslista ja liitteet

SUOMEN SEURAKOIRAYHDISTYS RY ASIALISTA

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2021

Paikka: Toivolan talo, Kivikoskentie 111, Hollola,

Aika: 27.11.2021 klo 12.00

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11§ määräämät ja muut asialistan mukaiset asiat. Muista esille tulevista asioista voidaan keskustella mutta ei päättää.

Valtakirjojen tarkastus klo 11.30


Kokoukseen yhdistyksen edustajana saapuvalla tulee olla mukanaan kokouksen asiapapereihin liitettäväksi, paperillinen valtakirja ja niiden tarkastaminen tapahtuu ennen kokousta, klo 11.30.

Yhdistyksen edustajan tarvitseman valtakirjan mallipohja on tulostettavissa rotujärjestön nettisivuilta.

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. Valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle seuraavalle kaudelle 2022-2024
(Erovuorossa ovat: Marjo Haaka, Ella Siintovaara, Merja Takala)
7. Valitaan hallituksen jäsen Veijo Ahosen tilalle loppukaudeksi 2021-2022
8. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
(Vuonna 2021 ovat olleet: Nina Holmström ja Merja Takala ja varatoiminnantarkastajina Pirjo Korhonen ja Ari Wickström. )
9. Valitaan kokousedustajat Suomen Palveluskoiraliitto ry:n kokouksiin.
(Vuonna 2021 olleet: Satu Hattunen, Tino Jalonen ja Veijo Ahonen ja varalla Erika Häkkinen, Riika Kivirinta ja Merja Takala.)
Valittavien kokousedustajien määrä on 1 edustaja jokaista alkavaa 50 jäsentä kohden, kuitenkin enintään 5 edustajaa. Rotujärjestön jäsenmäärän perusteella valitaan kolme edustajaa ja heille varahenkilöt.
10. Islanninkoirien FI MVA -sääntömuutos. Rotuyhdistys esittää seuraavaa sääntömuutosta:

  • ” Suomen muotovalion arvoon vaaditaan vähintään kolme sertifikaattia Suomesta kolmelta eri tuomarilta. Vähintään yksi näistä sertifikaateista on saatava koiran täytettyä 24kk, riippumatta missä luokassa koira on kilpaillut.”

  • Rotuyhdistys on hyväksynyt jo aikaisemmin muutoksen (poistettu muut vaatimukset).

  • Hallitus esittää sääntömuutoksen hyväksymistä.

11. Eurasierien PEVISA-Esitys vuosille 2022-2026:

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto. Lonkkakuvaustuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B tuloksen saaneen koiran kanssa. Astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto, jonka alaikäraja 12kk. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 36kk vanhempi.

  • Hyväksytty rotuyhdistyksen yleiskokouksessa 28.8.2021

Hallitus esittää hyväksyttäväksi yhdistyksen esityksen mukaisena

12. Ceskoslovensky Vlciak PEVISA-ehdotus vuosille 2022-2026

Yhdistyksen PEVISA-esitys:

”Pentujen vanhemmista pitää olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto, kyynärkuvauslausunto, sekä LTV-lausunto.

Kuvausalaikäraja 12kk.Toisella vanhemmista tulee olla DM geenitestaustulos tuloksella DM N/N
Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa.

Kyynärniveldysplasian raja-arvo on 2 ja kyynärkuvaustuloksen 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen kanssa.
Vähintään toisella vanhemmista on oltava geenitestaustulos SKL:n hyväksymästä laboratoriosta tuloksella vapaa DM:n (degeneratiivinen myelopatia) osalta (DM N/N). Oireetonta DM-sairaudelle altistavaa geeniä (DM DM/DM) kantavaa saa käyttää jalostukseen.

Koiran astutusiän alaraja 18 kk.
Rotukohtainen erityisehto: ulkomaalaisilta koirilta ei vaadita PEVISA-tutkimuksia (2 pentuetta), mikäli toisella osapuolella on viralliset tulokset HD A tai B ja ED 0/0. ”

Suomen Seurakoirayhdistyksen hallituksen PEVISA-esitys Ceskoslovensky Vlciak -rodulle:

”Pentujen vanhemmista pitää astutushetkellä olla virallinen lonkkakuvauslausunto, kyynärkuvauslausunto, sekä LTV-lausunto. Kuvausalaikäraja 18kk. Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa.

Ulkomaisten urosten osalta noudatetaan Kennelliiton pysyvää poikkeuslupaa. Koiran astutusiän alaraja 18kk.”

13. Ceskoslovensky Vlciak jalostuksentavoiteohjelma vuosille 2022-2026

Jalostuksentavoiteohjelma esitarkastettu jalostustieteellisessätoimikunnassa, joka hyväksynyt sen ehdollisena, mikäli rotujärjestö hyväksyy. Jalostuksentavoiteohjelma on luettavana Suomen Seurakoirayhdistys ry:n nettisivuilla. www.suomenseurakoirayhdistys.fi

14. Suomen Seurakoira ry:n sääntömuutos

Sääntömuutos on luettavissa Suomen Seurakoirayhdistyksen nettisivuilta www.suomenseurakoirayhdistys.fi

Muutokset on merkitty punaisella tekstillä.

15. Toimintaohje uusille ja olemassa oleville yhdistyksille

Toimintaohje on luettavissa Suomen Seurakoirayhdistyksen nettisivuilta www.suomenseurakoirayhdistys.fi

16. Muut asiat

17. Kokouksen päättäminen