syyskokous 2022 - asialista ja liitteet

Suomen Seurakoirayhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 2022

 

Julkaistu 10.11.2022 klo 11:50

 

Paikka: ABC Nokia Kolmenkulman kokoustila Kontio&Kuoma, Rounionkatu 140, 37150 Nokia

Aika: 26.11.2022 klo 12.00

Asialistan jalostuksen tavoiteohjelmat on luettavissa sivun lopussa liitteistä. Valtakirjaliite löytyy sivun lopusta

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11§ määräämät ja muut asialistan mukaiset asiat. Muista esille tulevista
asioista voidaan keskustella mutta ei päättää.

Valtakirjojen tarkastus klo 11.30

Kokoukseen yhdistyksen edustajana saapuvalla tulee olla mukanaan, kokouksen asiapapereihin liitettäväksi,
paperillinen valtakirja ja niiden tarkastaminen tapahtuu ennen kokousta, klo 11.30.

Yhdistyksen edustajan tarvitseman valtakirjan mallipohja on tulostettavissa rotujärjestön nettisivujen jäsensivulta.

 

1. Kokouksen avaus

 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 

3. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 

5. Esitetään vuoden 2021 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto. Tämä siirretty
keväältä käsiteltäväksi syyskokoukseen.

 

6. Päätetään vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille. Tämä siirretty keväältä käsiteltäväksi syyskokoukseen.

 

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle
kalenterivuodelle

 

8. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja seuraavalle kaudelle 2023-2024

 

9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle seuraavalle kaudelle 2023-2025
(Erovuorossa ovat: Titta Luoto, Mia Satamo ja Satu Hattunen)

 

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
(Vuonna 2022 ovat olleet: Nina Holmström ja Petra Frondelius ja varatoiminnantarkastajina Niina Kilpinen ja
Titta Fonselius )

 

11. Valitaan kokousedustajat Suomen Palveluskoiraliitto ry:n kokouksiin.
(Vuonna 2022 olleet: Tino Jalonen, Titta Luoto ja Satu Hattunen ja varalla Erika Häkkinen, Riika Kivirinta ja
Merja Takala.)

Valittavien kokousedustajien määrä on 1 edustaja jokaista alkavaa 50 jäsentä kohti, kuitenkin enintään 5
edustajaa. Rotujärjestön jäsenmäärän perusteella valitaan kolme edustajaa ja heille varahenkilöt.

 

12. Pieniamerikanpaimenkoirien JTO vuosille 2023-2027
Esitetään rodun yhdistyksen Pienimerikanpaimenkoirat ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti
hyväksyttäväksi pieniamerikanpaimenkoirien jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2023-2027. JTO on

ennakkotarkistettu kennelliitossa keväällä 2022 ja hyväksytty Pieniamerikanpaimenkoirat ry:n
yleiskokouksessa. JTO on luettavissa SSKY:n internetsivuilla linkitettynä.

 

13. Slovakiancuvacin JTO vuosille 2024-2028
Edellinen JTO on voimassa vielä vuoden 2023. Esitetään hyväksyttäväksi rodun yhdistyksen
Slovakianpaimenkoirat ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti slovakiancuvacin JTO vuosille 2024-2028. JTO
on hyväksytty Slovakianpaimenkoirat ry:n yleiskokouksessa. JTO on luettavissa SSKY:n internetsivuilla
linkitettynä.

 

14. Slovakiancuvacin PEVISA-esitys vuosille 2024-2028:
Esitetään hyväksyttäväksi rodun yhdistyksen Slovakianpaimekoirat ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti
slovakiancuvacin PEVISA-ohjelma vuosille 2024-2028. ”Koiralla tulee olla astutushetkellä
lonkkakuvauslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C. Astutushetkellä koiralla
tulee olla myös kyynärnivellausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on kyynärniveldysplasian aste 1. Jos toisella
vanhemmista on kyynärniveldysplasian aste 1, toisen vanhemman kyynärniveldysplasian aste tulee olla 0.
Alaikäraja lonkka- ja kyynärniveltuloksiin on 18kk. Ulkomaisilta uroksilta ei vaadita PEVISA-tutkimuksia.”

 

15. Saarloos Wolfhondin JTO vuosille 2023-2027
Esitetään hyväksyttäväksi rotukerhon Wolfdogs ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti saarloos wolfhondin
jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2023-2027. JTO on luettavissa SSKY:n internetsivuilla linkitettynä.

 

16. Saarloos Wolfhond PEVISA-ohjelma vuosille 2023-2027
Esitetään hyväksyttäväksi rotukerhon Wolfdogs ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti saarloos wolfhondin
PEVISA-ohjelma vuosille 2023-2027:
”Rotuyhdistyksen yleiskokouksessa hyväksytty PEVISA:
•Pentujen vanhemmista pitää olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto, kyynärkuvauslausunto,
sekä LTV-lausunto. Kuvausalaikäraja 12kk.
•Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa.
•Kyynärniveldysplasian raja-arvo on 2 ja kyynärkuvaustuloksen 2 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen
0 saaneen kanssa.
•Pentujen molemmilla vanhemmilla tulee olla ennen astutusta voimassa oleva silmätarkastuslausunto, jotta
niiden jälkeläiset rekisteröidään. Tutkittaessa koiran on oltava iältään vähintään 12kk. Lausunto on voimassa
tarkastuspäivästä alkaen 24kk. Alle vuoden ikäiselle koiralle tehty tutkimus on voimassa korkeintaan yhden
vuoden lausuntopäivästä.
•Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 24kk vanhempi.
•Koiran astutusiän alaraja on 18kk.

• Rotukohtainen erityisehto: ulkomaalaisilta koirilta ei vaadita PEVISA-tutkimuksia (2 pentuetta), mikäli
toisella osapuolella on viralliset tulokset HD A tai B ja ED 0/0 sekä terveeksi peilatut silmät. ”

Esitetään hyväksyttäväksi rotujärjestön esitys saarloos wolfhondin PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2023-2027:
”Pevisa-ohjelma saarloos wolfhondille 1.1.2023-31.12.2027:
• Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla virallinen lonkkakuvaus-, kyynärkuvaus- ja LTV-lausunto
sekä voimassa oleva silmätarkastuslausunto.
• Lonkkakuvaustuloksen D saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa.
• Rekisteröinnin raja-arvona on kyynärniveldysplasian aste 2. Kyynärkuvaustuloksen 2 saanut koira voidaan
parittaa vain tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.
• Koiran tulee silmätarkastushetkellä olla vähintään 12 kk ikäinen. Silmätarkastuslausunto ei saa
astutushetkellä olla 24 kk vanhempi.
• Vanhempien on oltava astutushetkellä vähintään 18 kk ikäisiä.
• Ulkomaisia koiria koskeva toistaiseksi voimassa oleva poikkeus:
Ei vaadita LTV-lausuntoa.”

 

17. Mittelspitzien JTO vuosille 2023-2027.
Esitetään rodun yhdistyksen Suomen Mittelspitz ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti hyväksyttäväksi
mittelspitzien jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2023-2027. JTO on ennakkotarkastettu JTT:ssä. JTO on
luettavissa SSKY:n internetsivuilla linkitettynä.

 

18. Mittelspitzien PEVISA-ohjelma vuosille 2023-2027
Esitetään rodun yhdistyksen Suomen Mittelspitz ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti hyväksyttäväksi
mittelspitzien PEVISA-ohjelma vuosille 2023-2027. Mittelspitzien PEVISA-esitys on hyväksytty rodun
yleiskokouksessa.
”PEVISA-ohjelma vuosille 2023-2027
•Lonkkanivelten kasvuhäiriöt: Jalostukseen käytettävän koiran tulee olla virallisesti lonkkakuvattu.
Tutkimushetkellä koiran on oltava vähintään 12kk ikäinen. Kasvattaja voi anoa poikkeuslupaa perustelluista
syistä.
•Jälkeläismäärät. Uroksille sallittu jälkeläismäärä uroksen koko eliniän aikana on 70 pentua, joista alle 6-
vuotiaana korkeintaan 40 pentua. Viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.
Kasvattaja voi anoa poikkeuslupaa perustelluista syistä.
•Poikkeusehdot: Ulkomaista koiraa käytettäessä PEVISA-ehtojen täyttymistä ei vaadita ulkomaiselta koiralta.
Yli 8-vuotiaan uroksen kohdalla ei vaadita PEVISA-ehtojen täyttymistä lonkkakuvausten osalta, mutta uroksen
pitää olla täyttänyt 8 vuotta astutushetkellä.”

 

19. Volpino Italianojen JTO vuosille 2023-2027
Esitetään rodun yhdistyksen Suomen Volpino Italiano ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti hyväksyttäväksi
volpino italianojen jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2023-2027. JTO on luettavissa SSKY:n internetsivuilla
linkitettynä.

 

20. Volpino Italianojen PEVISA-ohjelma vuosille 2023-2027
Esitetään rodun yhdistyksen Suomen Volpino Italiano ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti hyväksyttäväksi
volpino italianojen PEVISA-ohjelma vuosille 2023-2027.
”ESITYS VOLPINO ITALIANOJEN PEVISA-OHJELMAKSI 1.1.2023 - 31.12.2027
•Pentujen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla voimassa oleva virallinen silmä- sekä
polvitarkastuslausunto.
• Polvitutkimushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kk. Alle kolmen vuoden ikäiselle koiralle annettu
polvilumpioluksaatiolausunto on voimassa 24 kuukautta. Yli 3- vuotiaana tehty virallinen polvitutkimus on
voimassa koiran eliniän.
• Rekisteröinnin raja-arvo on polvilumpioluksaation aste 1. Polvituloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain
tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.
• Virallisessa silmätarkastuksessa koiran on oltava vähintään 12 kk ikäinen. Vähintään 12 kk iässä annettu
virallinen silmätarkastuslausunto on voimassa 24 kuukautta.
• Jalostuksesta poissulkevat silmäsairaudet ovat: PLL primaarinen linssiluksaatio, PRA verkkokalvon etenevä
surkastuma sekä HC perinnöllinen katarakta (kaihi). Diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan
sulje koiraa pois jalostuksesta.
• Asutushetkellä nartun tulee olla vähintään 24 kk ikäinen ja uroksen vähintään 18 kk ikäinen.
• Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla enintään 15 pentua.
• Viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.
• Samalle yhdistelmälle rekisteröidään vain yksi pentue.
• Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia (2 pentuetta).
PEVISA-ehtojen tulee täyttyä ja kaikkien tulosten tulee olla voimassa asutushetkellä.”

Esitetään hyväksyttäväksi rotujärjestön hallituksen esitys volpino italianojen PEVISA-ohjelmaksi vuosille 2023-
2027:
”Pentujen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla voimassa oleva virallinen silmä- sekä
polvitarkastuslausunto.

• Polvitutkimushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 12 kk. Alle kolmen vuoden ikäiselle koiralle annettu
polvilumpioluksaatiolausunto on voimassa 24 kuukautta. Yli 3- vuotiaana tehty virallinen polvitutkimus on
voimassa koiran eliniän.
• Rekisteröinnin raja-arvo on polvilumpioluksaation aste 1. Polvituloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain
tuloksen 0 saaneen koiran kanssa.
• Virallisessa silmätarkastuksessa koiran on oltava vähintään 12 kk ikäinen. Vähintään 12 kk iässä annettu
virallinen silmätarkastuslausunto on voimassa 24 kuukautta.
• Jalostuksesta poissulkevat silmäsairaudet ovat: PLL primaarinen linssiluksaatio, PRA verkkokalvon etenevä
surkastuma sekä HC perinnöllinen katarakta (kaihi). Diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan
sulje koiraa pois jalostuksesta.
• Asutushetkellä nartun tulee olla vähintään 24 kk ikäinen ja uroksen vähintään 18 kk ikäinen.
• Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla enintään 25 pentua.
• Viimeinen rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.
• Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia (2 pentuetta).
PEVISA-ehtojen tulee täyttyä ja kaikkien tulosten tulee olla voimassa asutushetkellä.”

 

21. Dogo argentinojen PEVISA-ohjelma ajalle 1.1.2023- 31.12.2026
Esitetään rodun yhdistyksen Dogo Argentino Club ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti hyväksyttäväksi
dogo argentinojen PEVISA-ohjelma vuosille 2023-2026. Rodulla on jo voimassaoleva jalostuksen
tavoiteohjelma. PEVISA-ohjelma:
”Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto sekä
selkäkuvauslausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta, selän osalta 24 kuukautta.
Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on D. Kahta D-lonkkaista koiraa ei saa yhdistää. Koiran rekisteröityjen
jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 27 pentua viiteen (5) ikävuoteen asti, jonka jälkeen jälkeläisrajoitus
poistuu kokonaan. Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei vaadita PEVISA-tutkimuksia (2 pentuetta)”

 

22. Valkoisenpaimenkoiran JTO 1.1.2023-31.12.2027
Esitetään rodun yhdistyksen Suomen Valkoinenpaimenkoira ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti
hyväksyttäväksi valkoisenpaimenkoiran jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2023-2027. JTO on
ennakkotarkastettu JTT:ssä. JTO on luettavissa SSKY:n internetsivuilta linkitettynä.

 

23. Valkoisenpaimenkoiran PEVISA-ohjelma 1.1.2023-31.12.2027
Esitetään rodun yhdistyksen Suomen Valkoinenpaimenkoira ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti
hyväksyttäväksi valkoisenpaimenkoiran PEVISA-ohjelma vuosille 2023-2027.
”Valkoisenpaimenkoiran PEVISA-ohjelma:
• Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkanivel-, kyynärnivel- ja LTV-lausunto sekä
astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Lonkka- ja kyynärnivelkuvaushetkellä koiran tulee olla
täyttänyt 18 kuukautta. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste
1. C-lonkkaiselle koiralle pitää käyttää A-lonkkaista parituskumppania tai vaihtoehtoisesti yhdistelmän

lonkkanivelten BLUP-indeksien keskiarvon tulee olla vähintään 101. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä
saa olla 24 kk vanhempi.
• Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 45 pentua, viimeinen rajan ylittävä pentue
rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan.
• Koiran tulee astutushetkellä olla luonnetestattu tai MH-luonnekuvattu. Keskeytettyä tulosta ei hyväksytä.
Luonnetestin tai MH-kuvauksen sijasta voidaan hyväksyä myös koulutustunnus 1-luokassa
palveluskoirakokeessa tai hyväksytty pelastuskoirakoe (IPOR-A).”

 

24. Shar pein jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2023-2028
Esitetään rodun yhdistyksen Suomen Shar Pei harrastajat ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti
hyväksyttäväksi shar pein jalostuksen tavoiteohjelma vuosille 2023-2028. JTO on hyväksytty rodun
yleiskokouksessa ja ennakkotarkastettu JTT:ssä. JTO on luettavissa SSKY:n internetsivuilta.

 

25. Shar pein PEVISA-ohjelma vuosille 2023-2028
Esitetään rodun yhdistyksen Suomen Shar Pei harrastajat ry:n esityksen ja päätöksen mukaisesti
hyväksyttäväksi shar pein PEVISA-ohjelma vuosille 2023-2028.
”Polvilumpioluksaatio: Pentueen vanhemmilla tulee ennen astutusta olla vähintään 12kk iässä annettu
polvilausunto raja-arvolla yhteenlaskettuna 1.
Silmätarkastuslausunto: Pentueen vanhemmilla tulee ennen astutusta olla vähintään 12kk iässä tehty
silmätarkastuslausunto, voimassa 36kk. Jalostuksesta poissulkevia silmäsairauksia ovat KAT, PRA, tRD,
PHTVL/PHPV aste 2-6, PLL sekä mikä tahansa vakavaksi luokiteltava muutos. Jos koiralla on todettu mRD, gRD
tai PHTVL/PHPV aste 1, voidaan se parittaa vain kyseisen sairauden osalta terveen koiran kanssa.
SPAID: Vähintään toisella pentueen vanhemmista tulee astutushetkellä olla Kennelliiton hyväksymä SPAID-
geenitestin tulos – tuloksen 10 (SLU:n testi) saanutta koiraa ei saa yhdistää toisen tuloksen 10 saaneen koiran
kanssa.
Ulkomaalaisten urosten poikkeuslupa: Ei vaadita silmä- ja polvilausuntoa. Lupa koskee kahta pentuetta urosta
kohden. Tämä poikkeuslupa 1.1.2023 alkaen tapahtuvissa astutuksissa korkeintaan kahta pentuetta / uros. ”

 

26. SSKY:n hallitus esittää rotujärjestön kunniajäseneksi Marjo Haaka

 

27. Muut asiat

 

28. Kokouksen päättäminen