Halllituksen kokous

Aika: 28.1.2019
Paikka: Salpausselän kennelpiirin halli, Lahti