Halllituksen kokous

Aika: 18.3.2019
Paikka: Salpausselän kennelpiirin halli, Lahti