Halllituksen kokous

Aika: 27.5.2019
Paikka: Salpausselän kennelpiirin halli, Lahti